Wywóz gruzu Warszawa

Oferta

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych kompaktowymi samochodami typu bramowiec w kontenerach 2 m³. Nasze ceny są najniższe w Warszawie i zaczynają się już od 300 zł brutto za kontenery typu mulda, przy zamówieniu na terenie prawie całej Warszawy. W cenie zawarte jest podstawienie kontenera, jego tygodniowy postój oraz wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja w trosce o ochronę środowiska i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mamy atrakcyjną ofertę dla firm remontowo-budowlanych i stałych usługobiorców.

Nie realizujemy wywozu eternitu ani innych niebezpiecznych materiałów. Zapraszamy do współpracy!

Wywóz gruzu - jak zamówić?

Kontener można zamówić mailowo, jak również telefonicznie (jest to forma zawarcia umowy ustnej). Kontener najlepiej zamówić z kilkudniowym, najpóźniej 1-dniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu zarezerwujemy kontener i zaplanujemy jego punktualne podstawienie. Realizujemy również zamówienia podstawienie kontenera tego samego dnia, o ile są one dostępne. Pracujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Również jest możliwość umówienia podstawienia i odbioru kontenera na sobotę. W niedziele i w święta nie pracujemy.

Przy podstawieniu kontenera niezbędna jest obecność osoby, która wskaże miejsce postoju kontenera oraz uiści opłatę (o ile wcześniej nie została ona zrealizowana przelewem). Kontener odbierany jest w ustalonym wcześniej terminie. Jeżeli kontener ma być wcześniej odebrany, prosimy o poinformowanie telefoniczne. Standardowo kontener podstawiany jest na okres 7 dni.

Odpady, które można gromadzić w kontenerach to:

  • czysty gruz – obejmuje odpady z betonu, cegły, ceramiki (bez żadnych innych rzeczy)
  • odpady budowlane – obejmuje odpady poremontowe – folię, styropian, złom, odpady drewniane, futryny, panele, tynki, tapety, makulaturę, wiadra, płyty
  • odpady zielone – obejmuje gałęzie, liście, krzaki, drzewa, krzewy
  • śmieci, graty, inne odpady zmieszane – obejmują stare meble, fotele, kanapy, graty z porządkowania piwnic, strychów

Wywóz gruzu - wskazówki

Bezwzględnie zabrania się wrzucania do kontenerów: eternitu (azbestu), papy, baterii, chemikaliów, odpadów medycznych, pojemników z cieczami i odpadami płynnymi, odpadów spożywczych i resztek jedzenia.

Kontener można załadować do wysokości jego burt. Przy odbiorze kontenera kierowca naciąga specjalną siatkę na załadowany kontener. Dlatego prosimy, aby w miarę możliwości powierzchnia odpadów była płaska i nie wystawała poza jego burty. W przypadku, kiedy przewóz kontenera mógłby zagrażać bezpieczeństwu w transporcie (z powodu przeładowania kontenera), będziecie Państwo zmuszeni do jego odpowiedniego opróżnienia. Niedopuszczalne jest powiększanie burt kontenera.

Każde miejsce może różnić się co do warunków postawienia kontenera na odpady. Inaczej jest w przypadku posesji prywatnych, inaczej na terenach zarządzanych przez spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową czy jeszcze inaczej na ulicy lub w innym miejscu publicznym. W większości przypadków kontenery na gruz i odpady ustawiane są na terenach prywatnych, spółdzielni bądź wspólnot mieszkaniowych. Sugerujemy skontaktowanie się z administracją budynku, aby ustalić, jakie są zasady dotyczące postoju kontenerów. Gdy kontener ma być postawiony na terenie publicznym, wówczas najczęściej potrzebne będzie zezwolenie na zajęcie drogi publicznej (dotyczy to zarówno jezdni, chodnika i pasa zieleni). Kara za zajęcie pasa ruchu drogowego bez zezwolenia (lub z przekroczeniem terminu albo zajęcie większej powierzchni niż określona) wynosi 10-krotność normalnej opłaty. Zalecamy, aby przed złożeniem wniosku skontaktować się telefonicznie z właściwym urzędem i uzyskać informację, jak najszybciej uzyskać odpowiednie pozwolenie przy minimum formalności.

W tym celu w Warszawie najczęściej należy występować do Wydziału Pasa Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-5589-163, -164 i -235.

https://zdm.waw.pl/sprawy-w-zdm/zezwolenia/umowy-obiekty-budowlane-infrastruktura-naziemna

Właściwymi urzędami mogą być także:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Zadzwoń, napisz do nas lub wyślij formularz zamówienia na stronie internetowej.

Comments are closed.

tło
tło2
GRUZOJAD