ekologia Archives » Strona 2 z 2 » Firma nasza zajmuje się wywozem gruzu

ekologia

Recykling

Podczas październikowej konferencji poświęconej początkom recyklingu, która odbyła się na uniwersytecie w Tel Awiwie, naukowcy prezentowali wyniki swoich badań nad recyklingiem jako jednej ze strategii przetrwania naszych przodków. Jak się okazuje recykling nie jest wynalazkiem naszych czasów. Tak jak dziś papier, złom, szkło czy plastik podlegają procesowi ponownego wykorzystania, tak kiedyś wykorzystywano uszkodzone narzędzia z kości czy krzemienia do tworzenia nowych. Zapewne starożytni przodkowie nie byli powodowani w tych działaniach troską o środowisko naturalne, lecz recykling był jedną z metod przetrwania. Nasi przodkowie w ten sposób oszczędzali czas i surowiec, Zachowania takie pojawiły się w różnych okresach i na różnych terenach. Narzędzia wytworzone metodą recyklingu zostały znalezione w jaskiniach w Hiszpanii, Włoszech i Afryki Północnej. Naukowcy mają różne metody sprawdzania, czy dane narzędzie zostało poddane recyklingowi, np. różnice w patynowaniu kamienia wskazują, jak warstwy narzędzia w różnym stopniu były wykorzystywane z biegiem lat.

Dzisiaj odpady komunalne stanowią źródło surowców wtórnych, które wymagają segregacji u źródła czyli bezpośrednio w domach. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Wykorzystywanie surowców jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. Tona makulatury pozwala zaoszczędzić 17 dojrzałych drzew, a recykling jednej aluminiowej puszki to oszczędność energii, która wystarcza na pracę TV przez 3 godziny, zaś recykling 1 plastikowej butelki oszczędza energię do zasilania 60-watowej żarówki przez 3 godziny. Tak więc recykling pozwala zaoszczędzić energię, zasoby naturalne oraz może oferować rzeczywiste korzyści mieszkańcom.
Pamiętajmy, że w Warszawie do kontenerów na papier wrzucamy: gazety, książki i inny papier, tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie oraz opakowania wielomateriałowe typu tetrapak(kartony po żywności płynnej). Do pojemników na szkło wrzucamy butelki szklane i słoiki, a do kontenerów na plastik i metal wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste karnistry plastikowe oraz opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp.).recykling

GRUZOJAD