Bez kategorii Archives » Firma nasza zajmuje się wywozem gruzu

Bez kategorii

Stawki za śmieci komunalne

Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz wypowiedział się w sprawie możliwości różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. W wyroku z 6 października 2015 r. uznał, że zróżnicowanie opłat za odbiór śmieci jest zgodne z prawem. Inaczej NSA wypowiedział się w wyroku dot. uchwały rady gminy z maja 2015 r., z której wynikało, że jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka miesięczna od jednego gospodarstwa domowego liczącego dwie i więcej osób miała wynosić 20 zł, a 10 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę, zaś za śmieci niesegregowane odpowiednio 30 zł i 15 zł. NSA przyznał rację Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która unieważniła uchwałę rady gminy, uzasadniając, że od 1 lutego 2015 r., gdy dojdzie do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy nie ma możliwości różnicowania stawki w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. W konsekwencji oznacza to, że rada gminy na podstawie ustawy o odpadach może wybrać jedną metodę określania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bądź od gospodarstwa domowego, bądź od iloczynu liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

GRUZOJAD